İLKELERİMİZ

Çocuklarımız sosyal, bilişsel, kültürel, ruhsal, bedensel alanlarda en üst düzey gelişimimi sağlamak için gerekli ortamları hazırlamak

Çocuklarımızın çok yönlü gelişimini destekleyen, yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkaran çalışmalar yapmak

Sevgi ve şefkat temelli bir eğitim anlayışıyla hareket etmek

Yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini destekleyecek eğitim ortamlarını sağlamak

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağdaş bileğilerle ve teknoloji ile desteklemek

Çocuklarımızın kendilerini her alanda en güzel şekilde ifade etmelerini, özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlamak

Programlarımızı hazırlarken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özelliklerini dikkate almak

Programlarınızda Çocuklarımızın akademik anlamda gelişmesini sağlayacak her türlü etkinliğe yer vermek