Temeli zayıf öğrencinin başarılı olmasında nasıl bir yol izlenmeli?

Öğrencinin temel geliştirme programında öncelik kitap okuma alışkanlığıdır. Her dersle kitap okuma alışkanlığı, bire bir bağlantılıdır. Bu alışkanlık, öğrencide yoksa yavaş yavaş kazandırılmaya çalışılır. Öğrencinin her gün 30 dk kitap okuması sağlanır. Kitapların sevdiği tarzda olmasına özen gösterilir.

Programda önemli bir husus, geçmişe yönelik konulardaki eksikleri kapatmaktır. Yapılan değerlendirme analizleri sonucunda, hangi konulara öncelik verileceği belirlenir. Temel konuları halletmeye yönelik bir program izlenir. Öğrencinin performansına göre öğrenciyi sıkmadan, uygun saat ve süre belirlenerek program yürütülür. Soru sayıları ve program kademeli şekilde arttırılır. Eksik konuların planlaması yapıldıktan sonra, bire bir etütlerle konu eksikleri kapatılır. Öğrenciye konu eksikleri için her hafta ödev verilir. Daha sonra yeni konulara geçilir. Öğrencinin derecesi kademeli olarak arttırılır.

Kondisyonu kaybetmemek, kondisyonu arttırmak için her gün antrenman yapmak başarının çözümüdür.