SORUNET Özel Eğitim Kurumu, eğitim alanındaki başarıyı gerçekçi tahliller ve verilerle sunmayı amaçlamaktadır. Velilerin talebelerle alakalı tüm bilgilere eksiksiz biçimde ulaşımı sağlanır. Kurum, eğitimde temel önceliğin dershane değil sürecin neticesi olduğuna inanarak, bilgilendirme mertebesinin ehemmiyetine inanmaktadır. Bu şuur doğrultusunda talebelerinin eksikliklerini ve başarılarını veliler ile görüşen öğretmenler, sıhhatli bir eğitim süreci gerçekleştirir. Öğrencilerin ders çalışma şekli, dershane deneme sınavı neticeleri, ödev takipleri ve konu tahlilleri veliler ile paylaşılır. Bu sayede öğrencilerin eksiklikleri evvelce belirlenerek vakit kaybının önüne geçilir. Öğrencilerin devamsızlık durumları ve kaydettiği mertebeler, nesnel veriler eşliğinde velilere iletilir. Böylelikle hem velilerin zihnindeki sorular cevaplanmış olur, hem de öğrencinin eğitim sürecinin kontrollü ilerlemesi sağlanır. SORUNET Eğitim Kurumu olarak velilerimizden beklentimiz ise; öğrencilere huzurlu ve sevgi dolu bir ev hayatı sağlanmasıdır. Bu ortam ; düzenli bir çalışma odası hazırlanarak, ev içinde kitap okuma saatlerinin gerçekleştirilmesi ve çalışmaların izlenerek öğretmenlere bildirilmesi ile mümkündür. Böylelikle öğrencilerin kendilerine güveni sağlanır ve motivasyonları artırılır. Karşılıklı etkileşim halinde başarı kaçınılmaz hale gelir.